Kurs ve Kogre Katılımları

1. 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 5-9 Eylül 2007 Ankara. 
2. 1. Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu 10 Mayıs 2008 İzmir.
3. İstanbul Meme Kanseri Konferansı ve Ulusal Meme Kanseri Konsensus Toplantısı 21-25 Ekim 2008 İstanbul.

4. 18. Ulusal Kanser Kongresi 21-26 Nisan 2009 Antalya.
5. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Sonbahar Sempozyumu 4-6 Kasım 2010 İzmir.
6. Ege Cerrahi Günleri "Yenileşim, Teknoloji ve Mucit Cerrahlar" 7-8 Ekim 2011 İzmir.
7. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi 23-27 Mayıs 2012 İzmir.
8. İzmir Meme Hastalıkları Derneği Mezuniyet Sonrası Eğitim Semineri 2 Mart 2013 İzmir.
9. Clinical Immersion (live cases in the operating room) Bariatric Surgery 29-30 May 2013 Brugge, Belgium.
10. 18. World Congress of Internatioanal Federation for the Surgery of Obesity & Metabolic Disorders (IFSO 2013) 28-31 August 2013 Istanbul, Turkey.
11. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi "Laparoskopik Cerrahide Yeni Ufuklar" 2-6 Ekim 2013 Bodrum.
12. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi  16-20 Nisan 2014 Kemer.