Obezitenin Risk Etkenleri

Obezite Hastaları Daha Fazla Etkilenmekte midir?

Hayvanlarda yapılan bir çalışma ortaya koymuştur ki, hava kirliliğinin sebep olduğu kronik (süregelen) enflamasyon insülin rezistansına sebep olarak şeker hastalığının meydana gelmesini tetiklemektedir. Obezite sorunu olanlarda bu riski daha kuvvetlenir, bunun sebebi de hava kirliliğine sebep olan mikro partiküller (parçacıklar) en çok yağlı dokularda biriktirmesidir.

2000’li senelerde meyvelerde uygulanan ilaçlama teknikleri hakkında da aynı kurum şeker hastalığı riskini belirli bir düzeyde arttıran etkenler arasında yerini bulmuştur.

Obezite, fast food gibi yeme alışkanlıkları ve sedanter (hareketsiz) hayat tarzı insanları şeker hastalığına meyilli hale getirirken, hayatlarımızı sürdürdüğümüz şehirlerde hava kirliliği de şeker hastalığına sebep olabilecek yeni bir risk etkeni olarak herkesi etkileyebilir.

Obezite Sperm Kalitesini Etkiliyor

Obezite hastalığına sahip olan erkeklerin sperm sayısının, normal kilolu erkeklere nazaran 9 milyon daha az olduğu bildirilmiştir.

Üreme Sağlığı ve Tüp Bebek Uygulamaları alanında çalışan IVI, kilonun hamileliğin gerçekleşmesindeki önemini ortaya koyan bir çalışma sundur. Bu çalışmada, obezite ile sperm sayısı arasındaki ilişki analiz edildi.

Araştırmalar, obezite hastası olan kadınların kısırlık riskinin, doğal yoldan ya da yardımcı üreme yöntemleriyle hamilelikte başarısızlık oranının üç misli daha fazla olduğunu meydana çıkarmıştır. IVI tarafından yapılan çalışmanın ise obezitenin, erkeklerde sperm sayısının azalmasına yol açtığı gösterilmiştir.

Bu bilgiler ışığında, obezite hastası olan erkeklerde yüksek kilolu erkeklerden 8 milyon, normal kilolu erkeklerden ise 9 milyon daha az spermi olduğu söylenebilir.

IVI Madrid kliniğinden Dr. Gabriel de la Fuente, bu çalışmanın 1931 çift üzerinde uygulandığı belirtilmiştir. “Vücut kitle indeksi normal ve normalin biraz üzerinde olan erkeklerin sperm sayıları (milimetrede 52,8 ile 53,2 arasında) arasında büyük bir fark yok. Fakat obez erkeklerde sperm sayısı 44,8 milyon yani normal kilolu erkeklere oranla yüzde 15 daha az” şeklinde belirtmiştir.

Aşırı Kilo Hipertansiyon Nedenidir

Günümüzde giderek artan obezite hastalığı, birçok hastalığı da peşinden sürüklemektedir. Hipertansiyon, zayıf erkek ve kadınlara oranla obezite hastalarında 6 kat daha fazla ortaya çıkmaktadır. Obeziteyi takip eden hipertansiyon, özellikle abdominal obezite yani bel çevresinin kadınlarda 80 cm, erkeklerde 94 cm ‘in üzerinde olması durumunda çok yüksek değerlere çıkmaktadır, her 10 kg’lık artış sistolik kan basıncında 3mmHg, diastolik kan basıncında 2.3 mmHg lık artışa yol açmaktadır. Kilo kaybı sayesinde, hasta kullandığı tansiyon ilaçlarına uyumu ve tansiyonunun kontrol altında tutulması kolaylaşacak, ileride ek bir ilaca ihtiyaç azalacaktır. Obezite;kalp hastalıkları, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği riskini de eş zamanlı olarak fazlalaştırarak hipertansiyon gelişimi için gerekli ortamı hazırlar. Obezite bir estetik görünüş sorunu değil, bir hastalıktır. Kendisi ve neden olduğu hastalıklar sebebiyle insanları hayatından etmektedir. Bu sebeple tedavi edilmelidir.

Şişmanlık Körlük Riskini Arttırıyor

Günümüzün en yaygın hastalıklarından biri olan obezite, göz hastalıklarını da peşinden sürüklüyor. Aşırı kilolu olmak, yüzde 95 oranında görme kaybına sebep olabilir. Bunun dışında ileri yaş hastalığı olarak bilinen ‘sarı nokta’nın da ortaya çıkmasına yol açar. Uzmanlar, insanları kör etmeden karanlığa mahkum eden ve daha çok ileri yaş hastalığı olarak bilinen ‘sarı nokta’nın sebeplerinden birini de obezite olarak ortaya koyuyor.Görme işlevimizin yüzde 90’ının meydana geldiği sarı nokta tabakasının fonksiyonunun bozulması ile ortaya çıkan ve toplum arasında 50 yaş sonrası hastalığı olarak bilinen Sarı Nokta (makula dejenarasyonu)’nın görülme oranının son senelerde çoğaldığı, bunun etkenlerinden birinin de obezite sorunun artması olduğunu açıkladı.

Hastanın yaşı ve kalıtımsal özelliklerinin dışında kilosu da bu hastalığı oldukça yakından ilgilendirir. Hareketsiz bir yaşam tarzı ve düzensiz beslenme alışkanlıkları sebebiyle obezitenin, Türkiye’de de önümüzdeki senelerin çok önemli bir sağlık sorunu olacağının işaretleri veriliyor. Aşırı kilolu olmak oksidatif stresi artırır ve görme merkezi olan sarı noktaya hasar verebilir.

Aşırı kilolu insanlarda, sarı nokta hastalığının daha yaygın olarak ortaya çıkmasındaki diğer bir sebep de iltihabın bir göstergesi olan C-reaktif proteinin (C-RP) oynadığı roldür. Aşırı kilolu kişilerde, C-RP yüksekliğinin mevcudiyeti iltihabın bu grupta daha yaygın olarak görülmesine yol açabilir. Bu da kandaki A vitamininin aşırı kilolularda azalması neticesinin ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Yaş ile ilgili olan sarı nokta hastalığının en önemli risk faktörlerinin başında yaş ve kalıtımsal özellikler gelmektedir. Hipertansiyon, sigara, beslenme şekli, lipid-kolesterol yüksekliği, güneş ışığına uzun süre maruz kalmanın hastalığın diğer risk etkenleri arasında sayılır.

Hastalığın en önemli risk faktörleri yaş ve kalıtım olmaktadır. Bu iki risk faktörünü ortadan kaldırmak mümkün olmaz. Ancak diğer risk faktörleri kontrol altına alınarak önlemler alınabilir. Hipertansiyonu mevcut ise regüle edilebilir. Sigara kullanılıyor ise sigarayı bırakması gerekir. Güneş için filtreli güneş gözlüğü kullanması önerilir. Beslenmede ise akdeniz diyeti tavsiye edilir.(bu diyetleri doktorunuza danışmadan uygulamayınız.) Tereyağı, kırmızı et ve kolesterol barındıran yiyeceklerden kaçınılması gerekir.